•  Je ortodontická léčba určena jen pro děti ?
  Ne, léčba je možná i u dospívajících a vě většině případů i u dospělých pacienů.
 • Přispívá pojišťovna na ortodontickou léčbu?
  Ano, pojišťovna hradí vstupní vyšetření, otisky, RTG a všechny kontroly snímacích a fixních aparátků.  Za snímací aparát pacient připlácí podle závažnosti vady a věku pacienta  20-100 % kalkulované ceny aparátu. U fixního aparátu pacient hradí materiál. Konkrétní ceny naleznete v ceníku.
 • Je léčba fixním aparátkem bolestivá?
  Samotné nasazení fixního rovnátka nebolí. Po nasazení mohou být zuby tři až pět dní citlivé a bolestivé, většinou na skus.
 • Je potřebná spolupráce mezi pacientem a lékařem?
  U snímacího aparátu je spolupráce rodičů a pacienta nezbytná a důležitá, u fixního rovnátka je jediným úkolem  důsledně a pečlivě dodržovat hygienu a pravidelně chodit na kontroly.
 •  Jak dlouho léčba trvá?
  Podle závažnosti a typu vady 1,5 až 3 roky.
 • Co dělat pokud nemohu rovnátko nosit, ulomí se mi zámek apod?
  U snímacího rovnátka je nutné co nejdříve navštívít svého lékaře, pokud pacient nenosí aparátek delší dobu, je zde nebezpečí, že již nepůjde nasadit.  Stejně tak u fixního aparátku je nutno při problémech kontaktovat lékaře .
 •  Co mě čeká po sejmutí fixního rovnátka?
  Po sejmutí fixního rovnátka se vždy zajišťuje výsledek léčby  pomocí snímací  desky, lepeného drátku na vnitřní straně zubů nebo vakuované snímací dlahy. Desku a dlahu nosí pacient na noc,  a to nejméně po dobu 4 let.  Pokud chce mít pacient jistotu, že se vada nebude vracet, je nutná doživotní retence.
 •  Kazí se zuby pod rovnátky?

  Při dodržování důsledné hygieny se zuby nekazí, při špatné hygieně mohou vzniknout bílé demineralizované skvrny na sklovině kolem zámků.

 • Kdy je nutno vytrhnout zuby?
  Extrakce je většinou nutná při větším nedostatku místa v zubním oblouku a při předkusu.
 • Kdy je vhodné poprvé navštívit ortodontistu?

  V některých případech (např. zákus zubu, zkřížený skus) je nutná první návštěva již v 6 letech, kdy prořezávají první stálé přední zuby. Ve většině ostatních případů začíná léčba ve věku 9 - 10 let, zpravidla snímacím rovnátkem. U některých vad je nutné vyčkat stálých zubů, což může být u dívek ve věku 11 - 13 let a u chlapců ve věku 12 - 14 let. V tomto věku je léčba možná jak snímacím, tak fixním aparátem. Pokud si nejste jisti, je vhodné nás navštívit a rádi Vám poradíme. 

   

       Všechny další  otázky Vám rádi zodpovíme v naší ordinaci, níže si můžete přečíst i  poučení

        pro pacienty. Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

        Poučení pro pacienty s fixním ap..pdf (65,3 kB)

        Poučení pro pacienty snímací ap..pdf (55,8 kB)