Ortodontická léčba

 Ortodoncie je specializovaný obor, který se zabývá vadami v postavení jednotlivých zubů, skupin zubů, vztahu zubních oblouků i vadami    růstu čelistí. Cílem ortodontické léčby je dosáhnout pravidelných zubních oblouků, lehce do sebe zapadajících, a tím zbavit pacienta funkčních a estetických potíží.  Tyto vady je možné napravit pomocí rovnátek - snímacích či fixních aparátků. Ortodontická léčba se skládá ze  dvou fází - aktivní a pasivní. V aktivní fázi dochází k samotnému rovnání zubů a korekci skusu. V pasivní fázi, tzv. retenční fázi,  se stav srovnaných zubů udržuje.

 Průběh léčby:

 1.    konzultace, při které se pacient dozví základní informace o typu vady a možnosti léčby.

 2.   vstupní vyšetření, které zahrnuje provedení otisků chrupu na sádrové modely,

         založení dokumentace a rtg vyšetření.

 3.   plán léčby - lékař sdělí pacientovi možnosti léčby, zvolený typ aparátu, nutnost extrakce atd.

  4.   nasazení fixního aparátu, popř. předání snímacího aparátu

  5.    kontrola postupu léčby

  6.   ukončení aktivní léčby a sejmutí fixního aparátu, předání retenčních desek, event.  nalepení

         fixního retaineru.

  7.   kontrola stability  dosaženého výsledku.