• Pacient ve věku 14 r. 8 m. při zahájení léčby, při ukončení věk 16 r. 7 m., celková doba léčby 1 rok a 11 měsíců. Dg.: otevřený skus frontálně 21+12 (v oblasti horních a dolních předních zubů).

 

Stav při zahájení léčby a nalepení fixního  ap. ve věku 14 r. 8 m. Použita kombinace plastových a kovových zámků firmy Dentaurum.

         

 Po ukončení léčby ve věku 16 let a 11 měsíců.                              

 Celková doba léčby byla 1 rok a 7 měsíců, retence je podlepení vícepramenným drátem

====================================================================

 

  • Pacientka  ve věku 15 let při zahájení léčby,  při ukončení léčby věk 16 let 5 měsíců, celková doba léčby  1 rok a 5 měsíců. Dg.: hluboký skus,  retruze 1+1, protruze 2+2, stěsnání v dolní frontě.

 Před léčbou :

 Po nasazení fixního ap. ve věku 15 let. Použity kovové zámky Dentaurum v kombinaci s barevnými gumičkami.

  

 Po ukončení léčby  a sejmutí fixního rovnátka ve věku 16 let 5 měsíců    

 Celková doba léčby byla  1 rok  a 5 měsíců.  Retence plastovými snímacími dlahami Essix.

===========================================================================

 

  • Pacient ve věku 12 let 6m. při zahájení léčby, při ukončení léčby ve věku 14 let 5 měsíců, celková doba léčby 1 rok a 11 měsíců. Dg.: Angle I.tř., nedostatek místa a vestibulární erupce 3+3 a 3-3 ( nedostatek místa pro horní a dolní špičáky, umístěné vysoko).  Posun horní střední čáry vpravo.   Byly extrahovány 4+4 a 4-4 ( horní a dolní premoláry).

Po nasazení fixního ap.  Byly použity kovové zámky fy Dentaurum v kombinaci s barevnými gumičkami.

 Po ukončení léčby a sejmutí fixního ap. ve věku 14 let 5 měsíců.

Celková doba léčby 1 rok a 11 měsíců.  K retenci použity snímací dlahy Essix.